Call: 042-240243fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu113:DataDetail1

 

 

 

 

ประวัติองค์กร

 

บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540

ทะเบียนการค้าเลขที่ 0415540000567 ทุนจดทะเบียน  4,800,000 บาท โดยมีประธานบริหาร 2 คน คือ นายไพบูลย์ ชคัตธาดากุล และ นางศมน ชคัตธาดากุล

 

 
เจ้
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ปัจจุบัน

       บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เปิดบริการมาแล้วกว่า 22 ปี โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมาตรฐานติดตั้ง กระจกรถยนต์, ฟิล์มกรองแสง, GPS ติดตามรถยนต์ และเคลือบแก้วรถยนต์ (Glass Coating) ที่ได้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี และมีสาขา 5 สาขาในประเทศไทย คือ สาขาอุบลราชธานี สาขาขอนแก่น, สาขาเลย, สาขาสกลนคร, สาขาสุรินทร์ และมี 1 สาขาในต่างประเทศ คือ สปป.ลาว พร้อมทั้งได้เตรียมเปิดสาขาที่เจ็ด ที่ จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนกันยายน ปี 2560 

พ.ศ. 2538

       ก่อตั้งร้านด้วยตึกสำนักงาน 2 คูหา บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง และจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในภาคอีสานตอนบน-ตอนล่าง

       รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พ.ศ. 2546

       ซื้อตึกแถวเพิ่ม 1 คูหา 

พ.ศ. 2547

       ซื้อที่ดินเปล่าเพิ่ม 2ไร่ (บริเวณด้านหลังตึก) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและโกดังสินค้า โดยการก่อสร้างแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ

      ได้แก่โกดังเก็บสินค้าและบริเวณติดตั้งกระจกรถยนต์

.. 2550

            -   เพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็น 4,800,000 บาท

            -   ซื้อที่ดินส่วนด้านหน้าติดกับตึกแถวเดิมเพิ่มอีก 2 ไร่ เพื่อก่อสร้าง ห้องติดตั้งฟิล์มกรองแสงปรับอากาศปลอดฝุ่น

                และส่วนของห้องรับรองลูกค้าเพิ่มเติม

            -   มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ GPS ติดตามยานพาหนะ  FORTH TARCKING SYSTEM

            -   จับมือกับคู่แข่ง ขอเป็นพันธมิตรทางการค้ากับคู่แข่ง

.. 2552

       เปิดสาขาแห่งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสำนักงานใหญ่เป็นต้นแบบ

 

 

เลขที่ 235/1-2 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000

โทรศัพท์ :  042 211 248-9    โทรสาร : 042-212 112

Website :   http://www.udautoglass.comhttp://www.facebook.com/udautoglass

E-mail: udautoglass@hotmail.com/Line@: @udglass

 

พ.ศ. 2554

            ซื้อตึกแถวเพิ่ม 2 คูหา

พ.ศ. 2556

            เปิดสาขาแห่งที่สองอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีสำนักงานใหญ่เป็นต้นแบบ

 

 

86/24 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ :  043-237224  โทรสาร : 043-246481

Website :   http://www.udautoglass.com, http://www.facebook.com/udautoglass.khomkaen.3

E-mail : udautoglass.kk@hotmail.com

 

พ.ศ. 2557

            เปิดสาขาแห่งที่สามอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่จังหวัดเลย โดยมีสำนักงานใหญ่เป็นต้นแบบ

 

 

72/21 ถ.มลิวรรณ  ต.กุดป่อง  อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์ : 042-815384  โทรสาร : 042-815384

Website :   http://www.udautoglass.com, https://www.facebook.com/udloei

E-mail : udautoglass.loei@hotmail.com

 

            เปิดสาขาแห่งที่สี่อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 ที่จังหวัดสกลนคร โดยมีสำนักงานใหญ่เป็นต้นแบบ

 

12/2  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร

โทรศัพท์ : 042-713149 , 095-6700230 , 094-5252155

Website :   http://www.udautoglass.com, https://www.facebook.com/udsakonnakhon

E-mail: udautoglass.sg@hotmail.com

 

พ.ศ. 2558

            เปิดสาขาแห่งที่ห้าอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2558   ที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีสำนักงานใหญ่เป็นต้นแบบ

 

 

618 ม.9 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044-512708, 091-8284993

Website :   http://www.udautoglass.com, https://www.facebook.com/udgsurin

E-mail: udautoglass.sr@hotmail.com

 

พ.ศ. 2559

            เปิดสาขาแห่งที่ห้าอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2559   ที่ สปป ลาว  โดยใช้ชื่อว่า UD AUTOGLASS VIENTIANE SOLE CO.,LTD

 

 

Kaisone Phomvihanh Road.

Phakhao Village (km7),Xaithany District,

Vientiane Capital, LAOS.  In contrast to petrol Plus.

+856 21 713220

Website :   http://www.udautoglass.com, https://www.facebook.com/udgsurin

E-mail: udautoglass.laos@hotmail.com

 

 

สาขานครราชสีมา

2858/3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-213499

www.UdonAutoGlass.com

www.facebook.com/udautoglass.korat

 

“นโยบายคุณภาพ”
 บริการที่คุณได้รับเหนือกว่าและคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่า

 

วิสัยทัศน์

          UD Autoglass  มุ่งสร้างแบรนด์ ให้เป็นที่ยอมรับ  ด้วยหัวใจบริการแบบมืออาชีพ ที่มีศูนย์บริการมาตรฐานระดับสากล โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร 

          ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด   พร้อมทั้งขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศ   และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  1. สร้างการรับรู้เรื่องแบรนด์ UD Autoglass ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ
  2. ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ
  3. มุ่งมั่นปฏิบัติตามระบบการบริหารงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  4. สร้างระบบการทำงานที่เป็นทีม
  5. สร้างระบบการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า
  6. ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
  7. ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีกำไรอย่างเหมาะสม
  8. สร้างระบบการตรวจสอบที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

 

ค่านิยม

          มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน บริการผู้อื่นเหนือตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ส่งผลให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจ

          ให้โอกาสเราได้บริการ ทำให้พวกเรามีความสุข และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต